• Bokmål
  • English

News archive

Besøk av Statsminister Erna Solberg

18. mai var en spesielt fin dag på  Finnfjord, da vi fikk besøk av Statsminister Erna Solberg! Hun markerte starten på Fase 4 i algeprosjektet - som innebærer at vi øker algetank-kapasiteten fra dagens 26 000 liter til 326 000 liter! Hun markerte også starten på det som vi håper skal bli Nasjonalt senter for CCU!

We've got the power!

Start-up of Steam-production!

In the beginning of October we started to produce steam from one of our new boilers. The picture shows steam-blowing from one of the high-pressure tubes in order to remove dirt from the steam circuit. Now we look forward to use the steam to create value!

The arrival of the biggest steam turbine in Norway!

Fjordgen" arrived at site in Finnfjord June 20th, marking an important milestone in our Energy recovery project. The 40,5 MW turbine was unloaded at Finnsnes industrial park, and driven 500 meter before finding its home at Finnfjord. With this delivery, all major components of the 340 GWh recovery plant has now been delivered.

50 years since the start of ferrosilicon production

March 15, 1962, at 1:00 pm, furnace number 1 at the then called K/S A/S Fesil Nord was put into operation. The total capacity at the factory was 12.000 ton/year, and the company employed 132 workers.

Today, Finnfjord can boast a capacity of 100.000 tons/year, with 125 employees. A tremendous improvement in productivity.

Later in 2012 a new era at Finnfjord will begin, with the start of power production from the energy recovery plant.

The Petroleum and Energy Minister to visit Finnfjord

The Petroleum & Energy Minister, Ola Borten Moe, will visit Finnfjord June 1st, 2012.

His visit coincides with the start-up of steam production at Finnfjord, which will later generate 340 GWh of electric energy when the heat-recovery project is completed.


Finnfjord receives ENOVA award

At  the energy conference in Trondheim, hosted by ENOVA, Finnfjord received the price of honour.

Construction for the new service-building has started

The construction of the new service-building has started! This building - owned by SIVA - is going to be a great improvement over the old service-building. The new building will be over 4500 sqm, and house workshops, offices, storage facilities, firestation, first-aid room, and cafeteria.

Prime Minister Jens Stoltenberg to lay corner stone

Prime Minister Jens Stoltenberg will visit Finnfjord march 24 to lay the cornerstone of what to become Norways biggest energy recovery plant.

The recovery plant is expected to start producing power november 2012, and is designed to produce 340 GWh per year.

The total investment at Finnfjord is expected to be 100 MEUR the next two years. 

This investment will make Finnfjord less dependent on ever increasing energy cost - and make Finnfjord the most energy efficient ferroalloy plant in the world.

Finnfjord to invest 100 MEUR in Norways biggest energy recovery plant

Finnfjord has today decided to invest 100 MEUR in Norways biggest energy recovery plant. The plant is expected to become operational by november 2012, and is designed to produce 340 GWh of electrical power.

This investment decision is an important strategic choice for Finnfjord, to become the most energy-efficient ferroalloy plant in the world. It will also make Finnfjord less exposed to ever increasing energy cost.

The recovery plant will have no negative implication to the environment.

Finnfjord stanset for å hindre strømbrudd

Finnfjord var blant de første til å merke utfallet på Statnetts linje i Ofoten onsdag 16. februar. Bedriften er del av systemvernet og da feilen oppstod ble all strøm til verket umiddelbart kuttet og produksjonen måtte stanse i halvannen time. Dette forhindret sannsynligvis ytterligere feil i nettet og utkoblinger i større områder. Siden onsdag formiddag har bedriften, etter avtale med Statnett, redusert sitt forbruk med 36 MW. Driften ble normalisert i løpet av torsdag.

Siv Jensen kommer på besøk til Finnfjord 3. februar

Torsdag 3. februar kommer lederen i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, på besøk til Finnfjord. Hun vil få en oppdatering på fremdriften til enenergigjenvinningsprosjektet Finnfjord er i ferd med å realisere. Dette gjenvinningsanlegget vil bli norges største industirelle gjenvinningsanlegg, med en kraftproduksjon på 260 GWh.

Finnfjord inngår ny langsiktig kraftavtale med Statkraft

Statkraft og Finnfjord AS inngikk i går en langsiktig avtale om levering av elektrisk kraft til Finnfjords produksjon av ferrosilisum på Finnsnes i Troms. Avtalen forplikter Statkraft til levering av kraft på 0,7 TWh per år i perioden 01.01.2011 til og med 31.12.2022. Dette utgjør om lag ¾-deler av Finnfjords totale behov for elektrisk kraft.

The Norwegian Petroleum and Energy Minister visits Finnfjord

The norwegian Oil and Energy minister Terje Riis-Joahnsen will visit Finnfjord on September 8th

Biopelletsfabrikk i Finnfjorden

Finnfjord AS og Troms Kraft AS planlegger å etablere et av Norges største anlegg for produksjon av bioenergi i Finnfjorden.

De to selskapene vurderer i første omgang en fabrikk som kan produsere 100 000 tonn biopellets for videresalg. Biopellets skal produseres av lokal og importert trevirke/flis samt varme fra smelteverket.

Anlegget skal ligge i Finnfjorden, og vil potensielt kunne gi omkring 10 faste arbeidsplasser i driftsfasen og store regionale ringvirkninger.

I dag stifter partene et felles selskap som skal ta planene om bioenergianlegget videre.