• Bokmål
  • English

Ferrosilisium

Finnfjord produserer ferrosilisium. Årsproduksjonen er ca 100 000 tonn. 

Hva er ferrosilisium?

FeSi er en legering av jern og silisium og lages med utgangspunkt i kvarts (SiO2), jernmalm (Fe2O3) og kull og koks (C). Karbonet i kullet og koksen brukes til å trekke ut oksygenet slik at rent silisium og rent jern kan dannes. FeSi-legeringen er med på å gi stål eller støpejern de ønskede egenskaper som bearbeidingsvennlighet, styrke, hardhet, herdbarhet eller motstandskraft mot korrosjon. Det brukes ca 3-4 kg FeSi pr. tonn stål og ca 20 kg FeSi pr. tonn rustfritt stål. Du finner derfor produkter hvor ferrosilisium inngår overalt i hverdagen.

Slik lages ferrosilisium

Prosessen - slik lages ferrosilisium.

I korte trekk kan prosessen beskrives slik. Fe3O2(jernpellets), SiO2(kvarts) og karbon i form av kull og koks tilsettes på toppen av ovnen. Tre elektroder senkes ned i ovnen og varmer opp materialet mens det beveger seg sakte nedover. Etter en stund smelter materialet, og en kjemisk reaksjon starter. Ved nesten 2000°C reagerer karbonet med oksygenet i kvartsen og vi står igjen med flytende silisium-metall. Jernoksidet i jernpelletsen reagerer med karbonet gjennom en lignende reaksjon og danner rent jern. Smeltet jern og silisium blandes så fullstendig og tappes ut i øser. Metallet avkjøles og knuses ned til varierende stykkstørrelse for sikting og sortering i henhold til kundens krav.

Reaksjonen som danner rent silisiummetall:

SiO2(s) + 2C(s)  → Si(s) + 2CO(g)

Reaksjonen som danner jernet:

Fe2O3(s) + 3C(s) → 2Fe(s) + 3CO(g)

I kjernen av ovnen er det for varmt til at CO2(g) kan dannes. Vi får imidlertid denne reaksjonen når CO-gassen stiger lenger opp i ovnen og blandes med luft:

CO(g) + ½02(g) → CO2(g)