• Bokmål
  • English

Historie

Oppstart Fesil Nord

Historien til Finnfjord startet 1. mars 1960 da K/S A/S Fesil Nord ble stiftet.

Grunnlaget for produksjon av ferrosilisium var byggingen av Innset-kraftverkene ved Altevann i Bardu kommune.

15 mars 1962, kl 13.00, startet driften ved smelteverket opp - da med to ovner.

Tidlig på 70-tallet ble ovn 3 ved smelteverket bygd.

KS/AS Fesil Nord gikk konkurs 12. juli 1982.

Finnfjord AS (da Finnfjord Smelteverk AS) overtok produksjonsenhetene og startet driften igjen i 1983. Siden da har virksomheten  blitt utvidet og og modernisert til å bli blant Europas største enkeltverk for produksjon av ferrosillisium og microsilica.

Finnfjord AS dekker rundt 15 % av EUs behov for ferrosilisium. I tillegg produseres Microsilica som er et tilsatsmateriale ved produksjon av betong og ulike konstruksjonsmaterialer. Markedet for dette produktet er globalt. Bedriften har i overkant av 100 ansatte, og hadde i 2008 en omsetning på om lag 850 millioner kroner. 

Produksjonen foregår i 3 elektriske reduksjonsovner som opereres med effekter på 20, 42 og 45 MW.  

Totalt årlig energiforbruk ved full kapasitetsutnyttelser er på rundt 950 GWh elektrisk kraft. Elektrisk energi utgjør rundt 40 % av våre direkte produksjonskostnader, og er derfor bedriftens viktigste strategiske satsningsområde.