• Bokmål
  • English

Kraft

 

Gjennom investeringen i energigjenvinning vil Finnfjord produsere 340 GWh elektrisk kraft. Dette er like mye som

 

  • 1/2 Altakraftverk
  • Kraftbehovet til 22.000 husstander

 

Dersom 340 GWh elektrisk kraft hadde vært produsert av et kullkraftverk, ville CO2-utslippet vært ca. 220 000 tonn CO2!

Utnyttelse av denne energien har ingen negativ effekt på omgivelsene rundt oss.