• Bokmål
  • English

Norge må satse på foredling av energi

NHO's Energipanelet konkluderer med at industriell foredling av miljøvennlig norsk kraft er fremtiden. Finnfjord trekkes frem som et godt eksempel.

Les hele rapporten her

En bro mellom det fossile og fornybare. Slik ble den beskrevet, den energipolitiske plattformen "Norge som energinasjon", som NHOs Energipanel presenterte i dag. Energinæringene i Norge står samlet bak rapporten og anbefalingene.

Energipanelet ble oppnevnt i mars 2011 for å utvikle næringslivets helhetlige energipolitiske plattform som i et langsiktig perspektiv knytter sammen norsk energipolitikk, klimapolitikk og næringspolitikk. Plattformen - Norge som energinasjon - er basert på Næringslivets klimahandlingsplan fra 2009 og tar utgangspunkt i olje- og gassklyngen, kraftprodusentene og kraftforedlende industri. Energipanelet har bestått av 19 sentrale bedriftsledere, som sammen med Norsk Industri, Oljeindustriens Landsforening og Energi Norge står bak denne rapporten fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

Hovedpoeng i rapporten:

  • Norske energiressurser er en del av klimaløsningen for Europa
  • Kraftforedlende industri eksporterer fornybar energi i fast form
  • Energiressursene skaper global leverandørindustri
  • Energiløsninger krever kompetanse- og teknologiutvikling