• Bokmål
  • English

Olje & Energiminister Ola Borten Moe kommer til Finnfjord

Ola Borten Moe kommer til Finnfjord 1. juni 2012. På Finnfjord vil han markere at dampproduksjonen til gjenvinningsanlegget har startet opp.

Til 1. juni vil ombyggingen av to av Finnfjords tre smelteovner være fullført, og markerer en viktig milepæl for prosjektet. Fra nå av vil varmen i avgassene produsere DAMP!

Som eier av ENOVA, har Olje & Energiministeren støttet EGV-anlegget med 175 millioner kroner.