• Bokmål
  • English

Resultat 2013

Finnfjord fikk et driftsresultat (EBITDA) for 2013 på 34,5 millioner kroner. Resultat (etter skatt) ble på -5,0 millioner kroner.

Året 2013 var preget av oppstarten av energigjenvinningsanlegget og en veldig sterk krone. At Finnfjord likevel leverer et tilnærmet 0-resultat sier illustrerer konkuransekraften til Finnfjord etter at EGV-anlegget ble satt i drift.