• Bokmål
  • English

Styret

Styret ved Finnfjord AS består av 8 personer, hvorav to er representanter fra de ansatte.

Navn

Rolle 

Geir Wintervoll

Styrets formann

Tormod Bjørk

Styremedlem

Edgar Bjørkbom

Styremedlem

Erik Ramm

Styremedlem

Nils Petter Beck

Styremedlem

Vibeke Wintervoll Styremedlem
Trond Hagensen

Styremedlem, ansattrepresentant

Frode Thoresen

Styremedlem, ansattrepresentant